Sterk in projectbegeleiding en ondersteuning voor ondernemers en organisaties binnen de glastuinbouw.

Geen weg zonder doel, geen bestemming zonder resultaat.

Een laatste project

Clustering voor waterzuivering met AABnl

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Diverse bedrijven hebben zich reeds in een cluster aangemeld om gezamenlijk het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. AAB NL en ScamiloN werken samen bij hun adviesdiensten voor deze waterclusters. Om het cluster en de clusterleden te ondersteunen bij het voorbereidende werk, bieden zij teeltgroep-bijeenkomsten aan.

ScamiloN AAB nl.jpg

Meer projecten